Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz w wersji pdf

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych decyzją Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej 

02.11.2023 r.
03.11.2023 r.
29.04.2024 r.
30.04.2024 r.
02.05.2024 r.
31.05.2024 r.

04.09.2023 r. (poniedziałek)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

13.09.2023 r. (środa)

Rada pedagogiczna

Zebrania z rodzicami

22.09.2023 r. (piątek)

Sprzątanie świata

13.10.2023 r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

02.11.2023 r. (czwartek)
03.11.2023 r. (piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych decyzją Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej

20.12.2023 r. (środa)

Zebrania z rodzicami-poinformowanie rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub ocenie nagannej zachowania

20.12.2023 r. (środa)

Jasełka

23 - 31.12.2023 r.

Przerwa świąteczna

25.01.2024 r.

Zabawa karnawałowa

17.01.2024 r. (środa)

Rada klasyfikacyjna

24.01.2023 r. (środa)

Rada plenarna

29.01. - 11.02.2024 r.

Ferie zimowe

14.02.2023 r. (środa)

Zebranie z rodzicami

28.03. - 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2024 r. (czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.05.2024 r. (środa)

Zebrania z rodzicami-poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub ocenie nagannej zachowania

29.05.2024 r. (środa)

Dzień sportu

31.05.20024 r. (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.06.2024 r. (środa)

Rada klasyfikacyjna

19.06.2024 r. (środa)

Rada plenarna

21.06.2024 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego