Nasza szkoła zapewnia uczniom możliwość indywidualnego rozwoju, realizowania własnych pasji, oraz odkrywania talentów. Zapewnia takie warunki rozwoju społecznego uczniów, aby chętnie podejmowali działania na rzecz swojego środowiska. Umożliwia wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do życia w przyszłości. Pozwala nabywać umiejętności, które posłużą do wytyczenia i realizowania własnej drogi życiowej Szkoła promuje zdrowy tryb życia. Wykorzystując lokalne warunki organizuje rajdy po okolicy, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, zielone szkoły. Nauczyciele starają się jak najczęściej organizować lekcje wychowania fizycznego na boisku. Dbają o prawidłową postawę uczniów organizując zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, wyjazdy na basen. Zapewniają także najlepszym sportowcom udział w zawodach sportowych, umożliwiając im sprawdzenie się z rówieśnikami. Szkoła promuje uczniów najzdolniejszych. Zapewnia im pomoc merytoryczną nauczycieli oraz nieograniczony dostęp do informacji. Mamy rozwinięty system pomocy koleżeńskiej. Obok nauczycieli także nasi uczniowie pomagają w nauce słabszym. Cała społeczność szkolna bardzo aktywnie podejmuje się wszelkich działań na rzecz biednych i samotnych w naszym środowisku, a także uczestniczy w akcjach globalnych.