Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działanie na takich wartościach jak: mądrość, tolerancja, altruizm, uczciwość, odpowiedzialność i szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych uczniach poczucie wartości, bezpieczeństwa i dumy z własnej szkoły. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich przykładem postępowania opartego na wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Zapewniamy im dobry start.