W tym roku po raz pierwszy uruchomiło swoją działalność Szkolne Koło Wolontariatu, czyli koło zainteresowań działające dla innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły , inicjatywy i niesienie pomocy. Oprócz pomocy chcemy także czynić dobro. Razem możemy więcej.
Główne cele wolontariatu:
zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym rozwijanie wśród młodzieży postaw prospołecznych, postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności
dobrowolna pomoc niepełnosprawnym uczniom w Szkole Podstawowej Nr 4 w Myszkowie aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

Opiekunowie: Monika Baranowska, Paulina Matyja
Dołącz do nas!!!