loading...

Dla ucznia

Zajęcia na basenie
Kalendarz szkolny
Wolontariat
Ubezpieczenie uczniów
Wykaz programów
Wykaz podręczników
Zajęcia na basenie

Zajęcia na basenie:

30.09.2022 r., 28.10.2022 r., 25.11.2022 r., 09.12.2022 r.

Wyjazd o godzinie 12:45

Zajęcia na basenie w godzinach
13:00 - 14:30

Powrót 14:30

Kalendarz szkolny

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz w wersji pdf

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych decyzją Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej 

02.11.2023 r.
03.11.2023 r.
29.04.2024 r.
30.04.2024 r.
02.05.2024 r.
31.05.2024 r.

04.09.2023 r. (poniedziałek)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

13.09.2023 r. (środa)

Rada pedagogiczna

Zebrania z rodzicami

22.09.2023 r. (piątek)

Sprzątanie świata

13.10.2023 r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

02.11.2023 r. (czwartek)
03.11.2023 r. (piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych decyzją Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej

20.12.2023 r. (środa)

Zebrania z rodzicami-poinformowanie rodziców
o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub ocenie nagannej zachowania

20.12.2023 r. (środa)

Jasełka

23 - 31.12.2023 r.

Przerwa świąteczna

25.01.2024 r.

Zabawa karnawałowa

17.01.2024 r. (środa)

Rada klasyfikacyjna

24.01.2023 r. (środa)

Rada plenarna

29.01. - 11.02.2024 r.

Ferie zimowe

14.02.2023 r. (środa)

Zebranie z rodzicami

28.03. - 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2024 r. (czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.05.2024 r. (środa)

Zebrania z rodzicami-poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub ocenie nagannej zachowania

29.05.2024 r. (środa)

Dzień sportu

31.05.20024 r. (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.06.2024 r. (środa)

Rada klasyfikacyjna

19.06.2024 r. (środa)

Rada plenarna

21.06.2024 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

Wolontariat

W tym roku po raz pierwszy uruchomiło swoją działalność Szkolne Koło Wolontariatu, czyli koło zainteresowań działające dla innych. Naszym celem jest niesienie pomocy zgodnie z ideą, że tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły , inicjatywy i niesienie pomocy. Oprócz pomocy chcemy także czynić dobro. Razem możemy więcej.
Główne cele wolontariatu:
zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym rozwijanie wśród młodzieży postaw prospołecznych, postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności
dobrowolna pomoc niepełnosprawnym uczniom w Szkole Podstawowej Nr 4 w Myszkowie aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

Opiekunowie: Monika Baranowska, Paulina Matyja
Dołącz do nas!!!

 

Ubezpieczenie uczniów

Jak zgłaszać roszczenie

Informacja o postanowieniach z wzorca umownego

Kontakt z ubezpieczycielem

Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu NW

Wykaz programów

Wykaz programów w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/2021