10 stycznia 2023 r. w naszej szkole zorganizowano szkolenie finansowane ze środków FRSE „Dołącz do eTwinning” prowadzone przez certyfikowanego ambasadora programu, panią Annę Krzyżanowską.
Celem szkolenia było przybliżenie zainteresowanym nauczycielom z naszej gminy platformy eTwinning Live, z pomocą której można podjąć współpracę międzynarodową i tworzyć projekty uczniowskie. Przybyli bardzo licznie nauczyciele zapoznali się z podstawowymi informacjami o programie i zostali w nim zarejestrowani.
Jako szkoła realizująca współpracę międzynarodową życzymy wszystkim uczestnikom owocnej współpracy z partnerskimi szkołami z zagranicy.