Informator o szkołach kształcących w zawodach na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2021/2022) znajduje się pod linkiem

RODN "WOM" w Częstochowie - Informator o szkołach (womczest.edu.pl)

Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.