1. Nauka w szkołach od 4 maja 2021 r.

Edukacja - Szkoły Podstawowe

 

Nauka stacjonarna dla klas I-III Szkoły Podstawowej.

Praca w ścisłym reżimie sanitarnym - m.in. wietrzenie sal, dezynfekcja.

2.Nauka w szkołach od 15 maja 2021 r.

Edukacja - Szkoły Podstawowe

 

Nauka hybrydowa dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej.

Praca w ścisłym reżimie sanitarnym - m.in. wietrzenie sal, dezynfekcja.

 

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej przechodzą na naukę w tzw. Systemie hybrydowym. System ten polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje dot. tego typu kształcenia zostaną podane przez wychowawców klas za pomocą dziennika elektronicznego.

 

3. Nauka w szkołach od 29 maja 2021 r.

Edukacja - Szkoły Podstawowe

 

Nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów.

Praca w ścisłym reżimie sanitarnym - m.in. wietrzenie sal, dezynfekcja.

Planuje się, że od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem pandemii

 

Planuje się, że od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem pandemii