HARMONOGRAM ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

 

Inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w ramach reżimu sanitarnego oraz wytycznych MEiN, MZ, GIS

Klasa I a i klasa I b - wejście główne - rozpoczęcie uroczystości godz. 9.00, miejsce - sala gimnastyczna, osoby odpowiedzialne: Beata Macherzyńska, Marcin Morawiec.

W inauguracji roku szkolnego mogą uczestniczyć rodzice klas pierwszych.

Klasa II a i III a - wejście główne, rozpoczęcie uroczystości godz. 9.45. Uczniowie inaugurują rozpoczęcie roku szkolnego w swoich klaso-pracowniach wraz z jednym z rodziców. Opiekę sprawują wychowawcy klas.

Oddziały specjalne - wejście od strony sali gimnastycznej, oddziału przedszkolnego, rozpoczęcie uroczystości godz. 10.30. Uczniowie oddziałów specjalnych inaugurują rozpoczęcie roku szkolnego
w swoich klaso-pracowniach wraz z jednym z rodziców. Opiekę sprawują wychowawcy klas, pomoce nauczyciela.

Klasy IV - VIII - wejście główne, rozpoczęcie uroczystości godz. 10.30. Uczniowie inaugurują rozpoczęcie roku szkolnego w swoich klaso-pracowniach. Opiekę sprawują wychowawcy klas.

 

Wjazd samochodów bramą główną lub od ulicy Różanej. Parkujemy przed budynkiem szkoły
lub na asfaltowym boisku szkolnym.  Rodzice oczekujący na swoje dzieci zachowują dystans społeczny. 

Szanowni Rodzice,

W związku z ustalonymi przerwani w pracy poszczególnych przedszkoli w okresie wakacyjnym informujemy, że rodzice dzieci, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w miesiącu przerwy w pracy przedszkola macierzystegomogą zgłosić swoje dziecko na czas tej przerwy do:

  • Przedszkola Nr 2 ul. Pułaskiego 7a - w miesiącu lipcu

  • Przedszkola Nr 1 ul. Sucharskiego 32 - w miesiącu sierpniu

Zgłoszenia dziecka do w/w przedszkoli należy dokonać do 11 czerwca br. (piątek)

Wyznaczenie terminu na dokonanie zgłoszenia jest niezbędne dla dyrektora przedszkola ze względów organizacyjnych.

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w wyznaczonym przedszkolu.

Karty zgłoszenia można pobrać w przedszkolu macierzystym.