ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

W DNIACH 17 - 28.05.2021 R.

NAUCZANIE HYBRYDOWE:

Klasa IV a, VI a - nauczanie stacjonarne w dniach 18, 20, 24.05.2021 r.
według dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych.

Klasa VII a, VIII a - nauczanie stacjonarne w dniach 17, 19, 21.05.2021 r.
według  dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych.

Klasa IV a, VI a, VII a - nauczanie stacjonarne w dniu 28.05.2021 r.
według  dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KLAS I - VII
ORAZ ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH:

25, 26, 27.05.2021 r. (egzaminy ósmoklasisty). W tym okresie Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. Oddział Przedszkolny pracuje zgodnie z planem.

4.06.2021 R. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

 

NAUCZANIE BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W TRYBIE REŻIMU SANITARNEGO,
PRZY ZACHOWANIU PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

Powyższe informacje proszę przekazać Rodzicom.