Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizując politykę oświatową państwa, misję szkoły oraz Europejski Plan Rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 4 w październiku 2021r.złożyła wniosek o akredytację w programie Unii Europejskiej Erasmus +. W lutym 2022r. w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków uzyskaliśmy akredytację na lata 2022 – 2027. Oznacza to, że w ciągu pięciu najbliższych lat nasi uczniowie i pracownicy skorzystają z dziewięciu mobilności, na realizację których otrzymaliśmy dotację w wysokości 33,711 EUR. Możliwość taką w tym naborze uzyskało jedynie 117 szkół podstawowych i średnich w całym kraju.
Koordynatorki projektu Monika Baranowska i Małgorzata Maszczyk przy wsparciu dyrektora szkoły Jacka Wosia, Burmistrza Miasta Włodzimierza Żaka oraz Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli rozpoczęły wspólnie z uczniami klasy VIII a pierwszą mobilność uczniowską. Wychowankowie podsumowują projekt ekologiczny My Earth – My Home wspólnie z uczniami ze szkoły podstawowej w Warnie w Bułgarii.