16 maja odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je Pan Łukasz Lasocki z Ochotniczej Straży pożarnej Myszków-Smudzówka. Dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Podczas zajęc poznały zagadnienia związane z bezpieczeństwem, oraz procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Uczniowie poznali numery telefonów ratunkowych oraz dowiedzieli się, w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.Ćwiczyły resuscytację na fantomach, uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej. Utrwalały numery alarmowe, jak również kolejność podejmowania działań podczas udzielania pomocy. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.