Spotkania wspierające dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 4 w Myszkowie

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Bulska – Łuszczyk (psycholog szkolny), mgr Zuzanna Noskowicz (pedagog szkolny, pedagog specjalny)

Adresat spotkań: rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie

Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu, wg zapotrzebowania

Termin realizacji działań: cały rok szkolny

Cel główny: udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcia dla rodziców
w procesie wychowawczym

Cele szczegółowe:

 • udzielanie pomocy rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

 • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych,

 • rozmowy dotyczące zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego,

 • rozmowy o stwarzaniu warunków aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola, szkoły oraz w środowisku społecznym,

 • rozmowy o emocjach, „trudnych sprawach”, wypaleniu w roli rodzica, strategiach wychowawczych,

 • poradnictwo w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, opracowanie możliwych scenariuszy wydarzeń,

 • podejmowanie próby mediacji w przypadku wystąpienia konfliktu na linii rodzic – uczeń – nauczyciel,

 • tworzenie bazy kontaktów rodziców jako potencjalnej grupy wsparcia.

Przebieg, realizacja działań:

 • umawianie wizyt z pedagogiem lub psychologiem poprzez e – dziennik lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatu szkoły

 • udzielanie poradnictwa wg zapotrzebowania, odbycie konsultacji.

W piatek 17 listopada w naszej szkole odbył się IV międzypowiatowy konkurs wiedzy dla dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną "To już umiem" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Myszkowa. Gościliśmy uczniów ze szkół z Myszkowa, Częstochowy i Zawiercia. Zadania obejmowały widzę z zakresu ochrony środowiska i zachowań proekologicznych. Po konkursie uczniowie w ramach integracji brali udział w zabawach i grach zespołowych.
+8
Wszystkie reakcje:
Monika Rusek, Beata Gołdyn i 2 innych użytkowników

 

W dniu 10.11.2023r. (piątek) odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akademia wzbudziła we wszystkich ogromne refleksje oraz przeniosła nas w bardzo ważne wydarzenie historyczne.
Akademia została przygotowana przez klasę 3a i 5 b pod opieką pani Beaty Macherzyńskiej i pani Agnieszki Stacewicz.
+8
Wszystkie reakcje:
Monika Rusek, Anna Gocyła i 22 innych użytkowników

 

Podobnie jak w ubiegłych latach Towarzystwo Patriotyczne ,,Kresy" zorganizowało akcję Mikołaj na Kresach.
W tym trudnym okresie wsparcia potrzebowali nasi rodacy przebywający za wschodnią granicą, szczególnie w obwodzie lwowskim.
Nasza szkoła również przyłączyła się do tej szczytnej akcji. Udało nam się zebrać sporo artykułów szkolnych, książek oraz słodyczy.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „POMAGAMY Grodno Lwów. 1 KRESY TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach Towarzystwo Patriotyczne „Kresy" Częstochowie organizuje zbiórkę charytatywną akce ဂ”
Wszystkie reakcje:
Monika Rusek, Anna Gocyła i 4 innych użytkowników

 

13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku dzień ten świętowaliśmy w wyjątkowych okolicznościach, minęło już 250 lat od powołania Komisji Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VIa oraz klasy IIa
Wszystkie reakcje:
Monika Rusek, Anna Gocyła i 6 innych użytkowników