ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

W DNIACH 17 - 28.05.2021 R.

NAUCZANIE HYBRYDOWE:

Klasa IV a, VI a - nauczanie stacjonarne w dniach 18, 20, 24.05.2021 r.
według dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych.

Klasa VII a, VIII a - nauczanie stacjonarne w dniach 17, 19, 21.05.2021 r.
według  dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych.

Klasa IV a, VI a, VII a - nauczanie stacjonarne w dniu 28.05.2021 r.
według  dotychczasowego planu zajęć lekcyjnych.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KLAS I - VII
ORAZ ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH:

25, 26, 27.05.2021 r. (egzaminy ósmoklasisty). W tym okresie Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. Oddział Przedszkolny pracuje zgodnie z planem.

4.06.2021 R. - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

 

NAUCZANIE BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ W TRYBIE REŻIMU SANITARNEGO,
PRZY ZACHOWANIU PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

 

Powyższe informacje proszę przekazać Rodzicom.

 

 

1. Nauka w szkołach od 4 maja 2021 r.

Edukacja - Szkoły Podstawowe

 

Nauka stacjonarna dla klas I-III Szkoły Podstawowej.

Praca w ścisłym reżimie sanitarnym - m.in. wietrzenie sal, dezynfekcja.

2.Nauka w szkołach od 15 maja 2021 r.

Edukacja - Szkoły Podstawowe

 

Nauka hybrydowa dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej.

Praca w ścisłym reżimie sanitarnym - m.in. wietrzenie sal, dezynfekcja.

 

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej przechodzą na naukę w tzw. Systemie hybrydowym. System ten polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje dot. tego typu kształcenia zostaną podane przez wychowawców klas za pomocą dziennika elektronicznego.

 

3. Nauka w szkołach od 29 maja 2021 r.

Edukacja - Szkoły Podstawowe

 

Nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów.

Praca w ścisłym reżimie sanitarnym - m.in. wietrzenie sal, dezynfekcja.

Planuje się, że od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem pandemii

 

Planuje się, że od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem pandemii

Zapraszamy na naszą nową stronę WWW

Informator o szkołach kształcących w zawodach na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2021/2022) znajduje się pod linkiem

RODN "WOM" w Częstochowie - Informator o szkołach (womczest.edu.pl)

Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.